VELKI ADMIN LIST

Random Data Table

UNDER SITE ADMIN "PANDE JI" => TOTAL SUBADMIN = 2

Random Data Table
Type Name App Telegram Link Phone Number
SITE ADMIN PANDE JI Telegram +85515767836
Type Name App Phone Admin
SITE SUB ADMIN NICK
+996507671655
SITE SUB ADMIN Suger dady
+85515767836